Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

THÔNG BÁOV/V TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỀN NĂM 2012  Kính gửi:        Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012:1. Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ Năm ngày 26 tháng 04 năm 2012.2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà HONGHA SJC, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội3. Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo  của Ban kiểm soát; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;  Và một số vấn đề khác.4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2012, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.5. Cổ đông khi tham dự Đại hội: vui lòng mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự).6. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (tải mẫu tại đây) về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 18 tháng 04 năm 2012 bằng đường bưu điện/fax/email theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí – Tòa nhà K3B, Ngõ 6A Thành Công, Ba Đình, Hà Nội – ĐT: 04.3554.0845 (Gặp Ban Thư ký) - Fax: 04.3554.0847 - Email:banthuky@pvchongha.vn7. Tài liệu của Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Đại hội; Hoặc truy cập vào website của Công ty:http://www.pvchongha.vn                     8. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp.Trân trọng thông báo và kính mời!                                                                                      Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012Nơi nhận:- Như trên;- SGD/UBCKNN- Lưu BTK  Tải tài liệu Đại hội tại đây. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊLÊ HOÀNG ANH

Xem thêm

Một số hình ảnh về Đại hội công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2013

Ngày 14/9/2010, tại trụ sở công ty (206A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội), Công ty CP Hồng Hà Dầu khí đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2013.Một số hình ảnh về Đại hội:Đ/c Trương Trung Nghĩa - Chủ tịch Công đoànĐại diện công đoàn của Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khíĐ/c Lê Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công tyRa mắt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013

Xem thêm

Trang: 1234567891011121314151617181920