Văn bản Xây dựng

Tìm kiếm
Năm phát hành
Loại văn bản
Cơ quan phát hành
Hủy bộ lọc
 • Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  ......

 • Nghị định số 78/2006/NĐ-CP

  ...về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam.2. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và một số lĩnh vực đặc thù hoặc tại những ...

 • Nghị định số 101 /2006/NĐ-CP

  ...quy định: 1. Việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký lại, chuyển đổi theo quy định tại ...

 • Nghị định số 108 /2006/NĐ-CP

  ...chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích ...

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2006/NĐ-CP

  ...thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,...

 • Nghị định Số 08/2005/NĐ-CP

  ...dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Xét đề nghị của Bộ tr­ưởng Bộ Xây dựng...

Trang: 123