Sở giao dịch thương mại Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên công trình: Sở giao dịch thương mại Ngân hàng TMCP Quân đội 

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Quân đội

Địa điểm xây dựng: Liễu Giai-Ba Đình-Hà Nội

Quy mô công trình:

- Nhà 13 tầng, 1 tầng hầm, kho tiền, chiều cao công trình 51,3m                                                                             

- Cọc khoan nhồi D1000, D1200, sâu 40,5m

- Nhà khung BTCT, sàn nấm

- Diện tích sàn tầng hầm : 520m2

- Diện tích sàn sử dụng 6.864m2

Giá trị công trình: 33,680 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2002

Thời gian hoàn thành: 2004Các công trình khác