Toà nhà Vinafood 1

 

Tên công trình: Toà nhà Văn phòng VINAFOOD 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty lương thực miền Bắc

Địa điểm xây dựng: Số 6-Ngô Quyền-Hoàn Kiếm-Hà Nội

Quy mô công trình: 

- Chiều cao nhà 35 m

- Nhà 10 tầng, 2 tầng hầm

- Cọc khoan nhồi D800 -1000m sâu 47 m

- Tường vây rộng 600 sâu 16 m dài 100m

- Tổng diện tích sàn tầng hầm 1.200 m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng 7.200 m2

Giá trị công trình: 81,227 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 08/2008

Thời gian hoàn thành: 02/2010

 Các công trình khác