Trụ sở UBND Quận Hoàng Mai

Tên công trình: Trụ sở UBND Quận Hoàng Mai

Chủ đầu tư: Ban QLDA quận Hoàng Mai

Địa điểm xây dựng: Quận Hoàng Mai-Hà Nội

Quy mô công trình: 

- Chiều cao công trình: 28 m

- Nhà là việc 1 khối 7 tầng + 2 khối 5 tầng 

- Móng cọc đóng KT 35x35 sâu 43,2 m, khung sàn BTCT toàn khối 

- Tổng diện dích sàn xây dựng : 9.500 m2

Giá trị công trình: 44,416 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2007

Thời gian hoàn thành: 2010Các công trình khác