Trung tâm kỹ thuật cao và chuyên sâu – Bệnh viện trung ương quân đội 108

Tên công trình: Trung tâm Kỹ thuật cao chuyên sâu-BVTW Quân đội 108

Chủ đầu tư: Bệnh viện TW Quân đội 108

Địa điểm xây dựng: Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm-Hà Nội

Quy mô công trình:

- Thi công móng cọc ép,có  khoan dẫn,  01 tầng hầm + 9 tầng nổi 
- Tổng diện tích sàn xây dựng 11.460 m2
- Các hạng mục phụ trợ khác 1.500 m2
- Công trình trung tâm kỹ thuật cao BV TW Quân đội 108 được xây dựng trong trung tâm TP Hà Nội, điều kiện thi công chật hẹp. Công trình bao gồm phòng mổ, phòng điều trị  và các phòng chức năng
-Công trình có 01 sân bay cứu thương trên mái

Giá trị công trình: 52,79 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2003

Thời gian hoàn thành: 2006

 Các công trình khác