Trụ sở Bộ Tài nguyên môi trường

Tên công trình: Trụ sở Bộ Tài nguyên và môi trường

Chủ đầu tư: Bộ Tài nguyên và môi trường

Địa điểm xây dựng: Khu đô thị mới Cầu Giấy-Từ Liêm-Hà Nội

Quy mô công trình:

- Nhà làm việc 18 tầng nổi, 01 tầng hầm cao 3 m

- Chiều cao công trình 70,1m, kết cầu sàn BTCT đổ toàn khối 

- Móng cọc khoan nhồi sâu 45 m, D 800, 1.000, 1.200 mm

- Diện tích sàn tầng hầm : 5.014m2

- Tổng diện diện tích sàn xây dựng : 24.855 m2

Giá trị công trình: 242,986 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 02/2009

Thời gian hoàn thành: 09/2012

 Các công trình khác