BV Nông nghiệp -Hà Nội

Tên công trình: BV Nông nghiệp -Hà Nội

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nông nghiệp

Địa điểm xây dựng: Ngọc Hồi-Thanh Trì-Hà Nội

Quy mô công trình:

- Chiều cao công trình  40,7 m
- Nhà 9 tầng, 01 tầng hầm
- Khung sàn BTCT toàn khối
- Móng cọc ép BTCT 30x30 chiều sâu 17,6 m
- Tổng diện tích sàn tầng hầm : 673 m2
- Tổng diện diện tích sàn xây dựng : 6.444 m2
- Công trình xây dựng trong điều kiện mặt bằng chật hẹp và không làm ảnh hưởng tới hoạt động chung của viện,
- Bao gồm : Xây lắp, Chống sét, Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK...

Giá trị công trình: 34,685 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 10/2010

Thời gian hoàn thành: Đang thi công
Các công trình khác