Tầm nhìn - Sứ mệnh - Định hướng chiến lược

Tầm nhìn: Trở thành Công ty phát triển dự án bất động sản hàng đầu với phương châm phát triển bền vững đa ngành từ kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp.

Định hướng phát triển công ty đến năm 2015

  • Lĩnh vực thi công xây lắp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong đóng góp vào tổng doanh thu nhưng có sự chuyển dịch lớn giá trị đóng góp của các lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
  • Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ tạo nguồn cung nguyên vật liệu cho dự án của công ty

Sứ mệnh: đem lại lợi ích cao nhất cho quý khách hàng, các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty.

Giá trị cốt lõi

Để đạt mục tiêu đó, PVC HongHa cam kết sẽ thực hiện các chính sách:

  • Tạo niềm tin và uy tín đối với khách hàng.
  • Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích khách hàng.
  • Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất với tính chuyên nghiệp cao.
  • Đối với cổ đông, duy trì sự phát triển của Công ty theo hướng bền vững, quản lý Công ty minh bạch và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
  • Sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực đôi bên cùng có lợi.
  • Phấn đấu xây dựng một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững
  • Tạo một môi trường làm việc tốt nhất mà ở đó mọi người đều làm việc hăng say, được đối xử công bằng, được tôn trọng và được quan tâm đến mọi mặt trong đời sống.