Xây lắp nhà điều hành quản lý công trình làng văn hóa dân tộc Việt Nam

Tên công trình: Xây lắp nhà điều hành quản lý công trình làng văn hóa dân tộc Việt Nam

Chủ đầu tư: Ban đầu tư và xây dựng 307

Địa điểm xây dựng: Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội

Quy mô công trình:

.- Diện tích khu đất xây dựng 2500 m2 

- Nhà điều hành quản lý diện tích sàn 1743 m2 

- Nhà được thiết kế gồm 2 khối:

+ khối chính 3 tầng

+ khối phụ 2 tầng đặt vuông góc với khối chính

- Các khu chức năng chính có diện tích như sau:

+ Tầng 1 Diện tích 686m2, cao 3,6m

+ Tầng 2 diện tích 665m2, cao 3,6m

+ Tầng 3 diện tích 392m2, cao 3,6m

- Múng cụng trỡnh sử dụng múng băng giao thoa 

- Kết cấu thân thiết kế khung bê tông toàn khối mác 250.

Giá trị công trình: 11,137 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 8/2010

Thời gian hoàn thành: 4/2011Các công trình khác