Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng - Trường đại học điều dưỡng Nam Định

Tên công trình: Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng - Trường đại học điều dưỡng Nam Định

Chủ đầu tư: Trường đại học điều dưỡng Nam Định

Địa điểm xây dựng: 257 Hàn Thuyên - TP Nam Định

Quy mô công trình:

- Nhà lớp học 4 tầng, 3 tầng

- Móng cọc ép BTCT 30x30 sâu 45 m

- Kết cấu khung sàn BTCT

- Tổng diện tích sàn xây dựng 12.000m2

- Các hạng mục phụ trợ khác 1.500 m2

- Thi công san nền bằng cát : 2.500m2

- Làm đường BT apphan : 3.500m2

- Tổng chiều dài bó vỉa : 1.700 m2

- Tổng diện tích trồng cây xanh : 1.240 m2

Giá trị công trình: 18,132 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 8/2009

Thời gian hoàn thành: 12/2010Các công trình khác