Trung tâm báo chí - Bộ VHTT

Tên công trình: Trung tâm báo chí - Bộ VHTT

Chủ đầu tư: Trung tâm báo chí - Bộ VHTT

Địa điểm xây dựng: Số 6 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - HN

Quy mô công trình:

- Chiều cao nhà  33,4m 

- Nhà 7 tầng, 1 tầng hầm

- Móng cọc ép khoan dẫn KT 30x30 chiều sâu 22,5m, kết cấu khung, sàn BTCT

- Tổng diện tích sàn tầng hầm : 1.250 m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng 8.798 m2

Giá trị công trình: 18,190 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2005

Thời gian hoàn thành: 2007

 
Các công trình khác