Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu LHTT Quốc gia

Tên công trình: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu LHTT Quốc gia

Chủ đầu tư: Ban QLDA khu LHTT Quốc gia

Địa điểm xây dựng: Khu LHTT Quốc gia - Mỹ Đình - Hà Nội

Quy mô công trình:

Công trình thuộc dự án xây dựng khu liên hợp thể thao Quốc gia, phục vục các chương trình thi đấu thể  thao. Công trình gồm các hạng mục kè bờ kênh hệ thống thoát nước, các hạng mục hoàn thiện bờ kè: lan can an toàn bên bờ kè, và hệ thống dèn chiếu sáng…

Giá trị công trình: 23 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2001

Thời gian hoàn thành: 2003Các công trình khác