Công Trình Nạo Vét Suối Săn Máu, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

TÊN CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT SUỐI SĂN MÁU, TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Địa Điểm XD: Phường Thống Nhất & phường Tân Mai, TP. Biờn Hũa, Tỉnh Đồng Nai.

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM

Giai đoạn 1:

* Qui mô công trình : Công trình cấp III

- Đóng cừ ván bê tông tiền áp W400-8,5M; W500-(9,5-12M); W600-13M hai bên bờ suối,

- Tổng chiều dài cọc: 26.982 mét (Đây là phần kết cấu chính của công trình)

- Thi công dầm mũ (đầu tường kè)

- Thi công lăng thể đá giảm tải và hệ thống neo tường cừ.

- Thi công nạo vét lòng suối.

- Thi công thảm đá bảo vệ chân kè.

- Thi công các cống tiêu nước, vỉa hè lan can.

* Tổng giá trị công trình :  113.294.418.000 đồng              

 

- Tiến độ thi công : 740 ngày

 Giai đoạn 2:

 * Qui mô công trình : Công trình cấp III

- Thi công đóng cọc ván BTTA SW500B-11M, SW740-13M hai bên bờ suối.

- Tổng chiều dài cọc: 4.489 mét (Đây là phần kết cấu chính của công trình)

- Thi công dầm mũ (đầu tường kè)

- Thi công cầu BTCT kích thước dài 7m rộng 4m.

- Thi công lăng thể đá giảm tải và hệ thống neo tường cừ.

- Thi công nạo vét lòng suối

- Thi công thảm đá bảo vệ chân kè.

- Thi công các cống tiêu nước, vỉa hè lan can.

* Giá trị công trình : 21.668.876.000 đồng

- Tiến độ thi công : 225 ngày

Hình ảnh công trình:

Cong trinh ke Suoi San MauCác công trình khác