Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Tải tại đây:

1. Công văn chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ

2. NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2018Tin doanh nghiệp khác