Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Hồng Hà Dầu khí

Vào hồi 8h30 ngày 08/04/2011 Công ty CP Hồng Hà Dầu Khí đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại phòng Sentosa, tầng 3, Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.Đến dự hội nghị gồm  95 cổ đông và người đại diện tham dự, tương ứng với  68,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công tyQuang cảnh đại hộiÔng: Lê Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2010Ông: Hoàng Quốc Huy trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2010Đại hội tiến hành biểu quyếtChương trình của đại hội đã diễn ra đúng như kế hoạch dự kiến.Đại hội đã tiến hành họp và nhất trí thông qua một số vấn đề sau:- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010;- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 điều 5 (sửa đổi vốn điều lệ).- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT Công ty- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư- Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.

Read more

Page: 1234