Xây lắp nhà điều hành sản xuất phim trường Hãng phim Giải Phóng - TP. HCM

Tên công trình: Xây lắp nhà điều hành sản xuất phim trường Hãng phim Giải Phóng - TP. HCM

Chủ đầu tư: Hãng phim giải phóng

Địa điểm xây dựng: 214 Lý Chính Thắng - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

Quy mô công trình:

- Nhà điều hành, phim trường :14 tầng 1 tầng hầm chiều cao công trình 54m

- Thi công móng cọc khoan nhồi D1000, sâu 54m, khung BTCT cột, vách chịu lực, sàn dày 20

- Diện tích sàn tầng hầm 3.400m2, 2 trường quay phim- Diện tích sàn sử dụng10.680m2

Giá trị công trình: 55,46 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2005

Thời gian hoàn thành: 2010Các công trình khác