Trung tâm TNMT nhà đất

Tên công trình: Trung tâm TNMT nhà đất

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XD công trình - Sở TNMT TP Hồ Chí Minh

Địa điểm: 12 Phan Đăng Lưu - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Quy mô công trình:

- Nhà 12 tầng, 1 tầng hầm

- Chiều cao nhà 51,5 m

- Móng cọc ép khoan dẫn KT 30x30 chiều sâu 22m kết cấu khung, sàn BTCT toàn khối

- Tổng diện tích tầng hầm : 833 m2 

- Tổng diện tích sàn xây dựng : 7.454 m2

- Các hạng mục phụ trợ khác : 500 m2

Giá trị công trình: 25,871 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 1/2005

Thời gian hoàn thành: 2010Các công trình khác