Trung tâm chiếu phim Quốc Gia

Tên công trình: Trung tâm chiếu phim Quốc Gia

Chủ đầu tư: Trung tâm chiếu phim Quốc Gia

Địa điểm: Số 87 Láng Hạ - Ba Đình - HN

Quy mô công trình:

- Nhà 5 tầng, 1 tầng hầm

- Móng cọc ép khoan dẫn KT 30x30 chiều sâu 30 m, kết cấu khung, sàn BTCT

- Chiều cao nhà  24,6 m 

- Tổng diện tích sàn xây dựng 5.720 m2Xây dựng khối bảo tàng, hệ thống điện khối bảo tàng, hệ thống chỉ dẫn điện tử, khối bảo tàng, hệ thống điện thoại, cấp thoát nước, thiết bị khối bảo tàng

- Công trình xây chen trong thành phố

- Công nghệ thi công: Dầm kéo DUL trước

Giá trị công trình: 44,845 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 7/2005

Thời gian hoàn thành: 10/2010Các công trình khác