Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm Việt Trì

Tên công trình: Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm Việt Trì

Tên Chủ đầu tư: Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm

Địa điểm xây dựng: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì

Quy mô công trình:

 - Nhà lớp học, nhà ăn và nhà học  lý thuyết cao 7 tầng chiều cao nhà 28m.

- Móng cọc ép BTCT 30x30 sâu 11m

- Tổng diện tích sàn sử dụng :4.500m2

Giá trị công trình: 26,724 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2006

Thời gian hoàn thành: 5/2011 
Các công trình khác