Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Tên công trình: Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Chủ đầu tư: Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội - Bộ VHTT

Địa điểm xây dựng: 42 Yết Kiêu - Hà Nội

Quy mô công trình:

 Cụm công trình gồm các hạng mục: Nhà thư viện, nhà bảo tàng, viện mỹ thuật, nhà số 1 và nhà số 2…được thiết kế trong khuôn viên của trường.

Giá trị công trình: 27,390 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2000

Thời gian hoàn thành: 2004

 Các công trình khác