Trường Đại học Công nghệ thông tin

Tên công trình: Trường Đại học Công nghệ thông tin

Chủ đầu tư: Đại học Công nghệ thông tin

Địa điểm xây dựng: Km20, xa lộ Hà Nội - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Quy mô công trình:

- Nhà làm việc 12 tầng nổi, 01 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật Chiều cao công trình 46m

- Khung sàn BTCT toàn khối - Cọc ép trước BTCT 300x300, ép sâu 17 m

- Diện tích sàn tầng hầm : 615 m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng : 8.600 m2* Thi công lắp đặt 02 thang máy, hệ thống điện động lực, hệ thống chống sét, mạng lan, chống mối ..

Giá trị công trình: 86,288 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 

Thời gian hoàn thành: 
Các công trình khác