Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Tên công trình: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Chủ đầu tư: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Địa điểm xây dựng: số 180 đường Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Quy mô công trình:

 Công trình là dự án cải tạo, nâng cấp nhà lớp học và nâng thêm tầng tại khuôn viên của nhà trường nằm tại Đường Cao Lỗ-Phường 4-Quận 8-TP HCM. 

Giá trị công trình: 26,724 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 1/2010

Thời gian hoàn thành: 10/2010Các công trình khác