Hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng nhà ở Khả Lễ 1 - Bắc Ninh

Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng nhà ở Khả Lễ 1 - Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng thị xã Bắc Ninh

Địa điểm xây dựng: Đường Nguyên Phi Ỷ Lan - Thị xã Bắc Ninh

Quy mô công trình:

- Thi công nền đào, đắp : 195.345 m3

- Xử lý nền đất yếu (cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm gia cố, đá dăm đen) :  23.771 m3

- Cống các loại (cống thoát nước, cống dân sinh) với khối lượng : 43.192 m dài 

- Công trình nằm xa khu dân cư điều kiện thi công khó khăn không có đường cho phương tiện vận chuyển vật liệu vào thi công

Giá trị công trình: 27,214 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2004

Thời gian hoàn thành: 2005Các công trình khác