Chung cư A6 - Đội Nhân

Tên công trình: Chung cư A6 Đội Nhân

Chủ đầu tư: Công ty CP xây dựng Ba Đình

Địa điểm: Số 6 Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội

Quy mô công trình: 

- Nhà 13 tầng, 01 tầng hầm

- Móng cọc khoan nhồi D1000 mm

- Kết cấu khung sàn BTCT

- Tổng diện tích sàn tầng hầm : 1.250 m2

- Tổng diện tích sàn xây dựng : 16.250 m2

Giá trị công trình: 29,290 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 9/2006

Thời gian hoàn thành: 10/2009Các công trình khác