Chung cư Đồng Tầu

Tên công trình: Chung cư Đồng Tầu

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình giao thông công chính Hà Nội

Địa điểm: Khu đô thị Đồng Tầu quận Hoàng Mai -  Hà Nội

Quy mô công trình:

- Nhà 9 tầng

- Móng cọc đóng 40x40 sâu 35 m

- Kết cấu khung sàn BTCT

- Tổng diện tích sàn xây dựng : 6.446 m2 

Giá trị công trình: 15,705 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2004

Thời gian hoàn thành: 2005Các công trình khác