Đại học Mỹ Thuật Hà Nội

Tên Công trình: Đại học Mỹ Thuật Hà Nội.

Chủ đầu tư: Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Địa điểm xây dựng: 42 Yết Kiêu - Hà Nội.

Quy mô công trình: Các hạng mục nhà thư viện, nhà bảo tàng, viện mỹ thuật, nhà số 1 và nhà số 2…được thiết kế trong khuôn viên của trường.

Giá trị công trình: 27,390 tỷ đồng.

Thời gian khởi công: 2000.

Thời gian hoàn thành: 2004.Các công trình khác