Bờ kè Hồ Tây

Tên công trình: Bờ kè Hồ Tây

Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây

Địa điểm xây dựng: Quảng Bá - Tây Hồ - Hà Nội

Quy mô công trình:

- Thi công nền đào, đắp đất, cát : 11.565 m3

- Rải thảm nhựa bê tông hạt mịn : 3.600 m2

- Cống thoát nước các loại với khối lượng : 180 md

-Công trình thi công trong điều kiện rất khó khăn về mặt bằng và điều kiện giao thông đi lại

Giá trị công trình: 9,072 tỷ đồng

Thời gian khởi công: 2005

Thời gian hoàn thành: 2006Các công trình khác